Wie we zijn

De drijfveer, kartrekker en initiatiefnemer van stichting Nederland gered is God. God sprak tot Matthias Joosse in mei 2014. Matthias is een jonge (1987) gedreven evangelist en ondernemer met een hart voor God, zijn gezin en de mensen die Jezus niet kennen. Stichting Nederland Gered wordt begeleid en geholpen door ervaren mensen op allerlei uiteenlopende gebieden.

God onderhoud Matthias’ gezin door de verkoop van unieke plantaardige voedingssupplementen gebaseerd op glycobiologie, spreekbeurten, evangelisatie trainingen en de verkoop van evangelisatiemateriaal. Lees meer over Matthias op zijn eigen website Matthias Joosse.nl.

Oorsprong

Op 1 mei 2014 legde God de woorden “Nederland zal worden gered” in het hart van Matthias Joosse. Het werd als een brandend vuur gegrift op zijn hart waardoor hij op 5 mei 2014 begon met het in gang zetten van de stichting Nederland Gered.

Voor die tijd preekte Matthias al 9 jaar door heel Nederland heen, gaf hij al jaren evangelisatie training door heel Nederland en maakte hij ook nieuw en modern evangelisatiemateriaal puur en alleen voor Nederland. Bij elke zendingsreis naar het buitenland merkte hij dat zijn hart echt naar Nederland uitging. Het was duidelijk vanaf het begin, maar sinds 1 mei vielen alle puzzelstukjes op hun plek. “Nederland Gered” is de stichting waarin God alles wilde samenbrengen en daarbij een nieuw werk te laten ontstaan: evangelisatie campagnes in Nederland van 4 avonden achter elkaar in de openlucht gekenmerkt door redding, prediking en getuigenissen.

God bereid constant de weg voor in alles wat er gebeurd, Zijn bovennatuurlijke leiding en aanwezigheid is vanaf het eerste begin heel concreet en sturend aanwezig in de stichting.

De naam

De naam “Nederland gered” en slogan van de stichting “Nederland zal worden gered” is een verlangen, een uitspraak vanuit een diepe bewogenheid en passie om de verlorene in Nederland bij Jezus te brengen. Zoals vanzelfsprekend zal niet iedere inwoner van Nederland gered worden simpelweg omdat we niet alle bijna 17 miljoen mensen kunnen bereiken. Daarnaast is gedwongen liefde geen liefde, we willen dat mensen een keuze kunnen maken. Maar om dat te kunnen doen moeten ze eerst weten waaruit ze kunnen kiezen en dan alsnog zal niet iedereen de keuze maken om een discipel te worden van Jezus  (Romeinen 10:16).

Doel

Het doel van stichting Nederland Gered is samen te vatten in deze kernzin:

Iedere inwoner van Nederland bekend maken met het reddende, genezende en bevrijdende evangelie van Jezus Christus in woord en in kracht zodat zij ervoor kunnen kiezen om Hem te volgen.

Het is ons doel om discipelen te maken van Jezus, geen bekeerlingen. Dat kunnen wij als evangelisten echter niet alleen. Daar zijn we te eenvoudig voor, te snel, te gedreven, te enthousiast. Daar hebben we u voor nodig, de lokale kerk. De bekeerlingen moeten namelijk water krijgen, gefundeerd raken op de Rots, goede voeding krijgen zodat ze de breedte, diepte en lengte van Gods liefde gaan leren kennen opdat ook zij weer discipelen kunnen maken.

“Wij als evangelisten laten de netten zakken en trekken de vissen naar binnen. Wij kunnen en willen echter geen vissen mee nemen maar zoeken lokale schepen waarin de vissen kunnen groeien, volwassen worden en op hun beurt weer het verschil kunnen gaan maken in de grote oceaan.”

Wat we geloven

We vallen niet onder een bepaald kerkgenootschap, denominatie, organisatie of bestaande groepering. We volgen Jezus en nemen Zijn Woord letterlijk. We zijn nuchtere Hollanders, gefundeerd in Gods liefde maar wandelen in Zijn bovennatuurlijke kracht. Toch vinden we het goed om duidelijkheid te scheppen in onze overtuiging:

  • Wij geloven dat de bijbel door God ingegeven is en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16).
  • Wij geloven dat de enige weg tot God door Zijn Zoon Jezus Christus is (Johannes 14:6).
  • Wij geloven dat iemand alleen gered is als iemand wedergeboren is (Titus 3:5, Johannes 3:5).
  • Wij geloven dat het Koninkrijk van God niet in woorden bestaat maar in kracht (1 Korinthe 4:20).
  • Wij geloven dat God de mensen oproept om tot bekering te komen omdat Hij een dag heeft bepaald waarop Hij rechtvaardig zal oordelen door Jezus (Handelingen 17:30).
  • Wij geloven dat evangelisten het Lichaam moeten opbouwen en de Heiligen moeten toerusten (Efeze 4:11-12).
  • Wij geloven dat God Zijn Woord bevestigd met wonderen en tekenen (Markus 16:20, Johannes 14:12, Markus 16:17).
  • Wij geloven dat elke gelovige is geroepen tot evangelisatie (2 Korinthe 5:18, 2 Timoteüs 4:5).
  • Wij geloven dat elke gelovige gedoopt kan worden in de Heilige Geest en met vuur (Joël 2:28-29, Lucas 3:16, Matteüs 3:11, Johannes 1:33, Handelingen 2:3).
  • Wij geloven dat als we geloven, we de heerlijkheid van God gaan zien (Johannes 11:40)

Eigenlijk kunnen we de gehele bijbel wel citeren, want we geloven het van kaft tot kaft!

Aankomende activeiten:

10 februari 2019 – Christengemeente Huizen
21 februari 2019 – Evangelisatie training & praktijk bijbelschool Kingdom Life College
03 maart 2019 – VEG Elburg
24 maart 2019 – Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein
02 juni 2019 – Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer
30 juni 2019 – VEG Elburg
07 juli 2019 – Christengemeente Huizen
15 september 2019 – Evangeliegemeente Morgenstond Nieuwegein
29 september 2019 – VEG De Burcht in Sleeuwijk
20 oktober 2019 – Christengemeente Huizen
01 december 2019 – VEG Elburg

Evangelisatie training

Wilt u graag een training aanbieden aan uw gemeenteleden? Een praktische training waarin de deelnemers een concrete leidraad en uitleg hebben welke ze kunnen gebruiken op het werk, thuis, op verjaardagen en op straat!

Het is mogelijk om een training te organiseren vanuit uw organisatie. We komen dan op locatie de training geven. Het is mogelijk om ook die dag een praktijk gedeelte te doen.

Meer informatie

Maak het werk mogelijk

Door ons financieel te helpen, door met ons in gebed te strijden of door heel praktisch te voorzien in benodigd werk voor de campagnes!

Contact en vragen

Heeft u vragen over Stichting Nederland gered of het werk wat wij doen? Aarzel niet om contact op te nemen met ons! We staan u graag te woord. U kunt ons bellen op 06-47045659 of stuur ons een email op [email protected]